My Project
My Project Documentation

INFORMÁCIE

Author
Patrik Slučiak | Diallix (c)
Date
08.5 2013
Version
9.2

POPIS

Tento projekt bol vytvorený ako pomocný modul pre konvertovanie medzi podporovanými údajovými typmi v C++.

Vývojové prostredie: Microsoft Visual Studio 2010

LICENCIA

Modul je uverejnený bez komerčnej politiky ako free-ware a je duševným vlastníctvom autora Patrik Slučiak | Diallix (c), ďalej len Autor. Je výslovne zakázané privlastnovanie si a propagovanie pod vlastným menom tento modul, vrátanie komerčného šírenia a propagovania bez ďalšieho súhlasu Autora.

Návod a príkladové použitie modulu "Convert.h" je k dispozícií : https://www.netbot.sk/sk/14-blog-headers/84-convert-h Pripomienky / Návrhy, prosím, píšte na diall.nosp@m.ix@d.nosp@m.ialli.nosp@m.x.ne.nosp@m.t .