Nástroj DiallRunDll na zavádzanie DLL knižníc.
 

Na testovanie knižníc som napísal nástroj DiallRunDll. Ide o nástroj, ktorý do zvoleného procesu zavedie danú Dll knižnicu.

Je možné tak testovať DLL zavádzanie pri start pointu.

Program sa spúšťa s troma parametrami, a to:
     "DiallRunDll.exe <processname> <pathtothedll> <typeofhook>".

Parameter <typeofhook> môže nadobúdať tri hodnoty, a to:
ZwCreateThreadEx, CreateRemoteThread, NtCreateThreadEx.

Príklad použitia:
DiallRunDll.exe proc.exe c:\mydll.dll NtCreateThreadEx

Program je možné stiahnúť: