Dnes sa podelím s návrhom vzoru, ktorý som navrhol pre univerzálne používanie funkcií, čo mi pri tvorbe projektov chýbalo.
 

 

Návrhový vzor som pomenoval ako INIT Pattern a ako je už z názvu očividné, pôjde o modul zavádzania funkcií a prácou s nimi.
U modulu budene používať explicitné konštruktory a volanie objektov cez referencie.

V teoretickej rovine si predstavte inicializáciu 10 funkcií rôzných vydavateľov s rôznými parametrami ktorých výsledky potrebujeme medzi sebov posúvať.

Ďalej si predstavte množinu funkcií, ktorá obsahuje 1500 prvkov. Hovoríme napríklad o neuronových sietiach. Ako vymyslíme modul, ktorý by jednotlivé výsledky x inicializovaných funkcií ukladal pre použitie iných funkcií, zároveň by umožňoval ich inicializovanie, detekciu a podobne?

Tú istú otázku som si položil aj ja pri tvorbe komunikácie medzi jednotlivými množinami funkcií a rozhodol som sa vytvoriť inicializačný vzor.


Návrhový vzor vypadá následovne:


#ifndef _IntPtrn_H #define _IntPtrn_H #endif
#ifdef MAX_VALUE_NAME #define MAX_BUFFER MAX_VALUE_NAME #else #define MAX_BUFFER 16383 #endif
class InitPaternW {
public: bool isinitstatus;
private: ::UINT tmpresult; ::UINT *result_array[MAX_BUFFER]; bool instanceflag; static InitPaternW instance; bool (*startadress)(...); bool (*startadress_ptr[MAX_BUFFER])(::UINT,...); bool initstatus; int size;
public: explicit InitPaternW(bool(*func_ptr[])(::UINT,...), int size) { *this->startadress_ptr = *func_ptr; this->size = size;
/* Deklaracia moznych premennych pre masovu inicializaciu funkcii v poli. Vyhodou je moznost nastavit prenasanie vysledku inicializacie medzi jednotlivymi inicializovanymi funkciami, a to od prvej po poslednu. Pri inite funkcie A, ktora skonci neuspechom sa napr. init funkcie B nevykona a preskoci sa na init funkcie C. */
if(this->initstatus == true) { this->isinitstatus = true; } };
explicit InitPaternW(bool(*functionadress)(...)) { this->startadress = functionadress; this->size = 0; };
explicit InitPaternW(void) { this->instanceflag = true; this->initstatus = false; this->isinitstatus = false; this->tmpresult = 0; this->size = 0; };
bool Start(InitPaternW & init) { return init.InitMe(); };
private: bool InitMe(void) { if(this->instanceflag != true) { if(this->size>0) { for(int i=0; i<this->size; í++) { this->tmpresult = this->startadress_ptr[i](this->result_array[i] = this->tmpresult; } else { this->startadress(); } return true; } return false; };
};
InitPaternW * InitPatern = new InitPaternW();

 Príklad vyvolávania funkcií:


#include "init_pattern.h"

bool Function_A(...) { ::std::cout << "Im Here _A"; return 0; } bool Function_B(...) { ::std::cout << "Im Here _B"; return 0; }

int main(void) {
/* Spustanie #1 : */
InitPatern->Start(InitPaternW(Function_A));
InitPatern->Start(InitPaternW(Function_B));

/* Spustanie #2 : */
bool (*func_ptr[])(...) = {Funkcia_A, Funkcia_B}
; InitPatern->Start(InitPaternW(func_ptr, sizeof(func_ptr)/sizeof(bool)));
return 0
}