V tomto príklade ukážem - popíšem spôsob fungovania modulu malwaru, a to keylogger.

Pri príklade využijem možnosti HOOKING, konkrétne funkcie spätného volania CallBack.

 


Celé fotovideo sa zkladá z dvoch častí:
- prvou: teória
- druhou: ukážka + popis kódu


TEÓRIA


Kód
 
Zdrojové kódy sú k dispozícií pre členov  CyberSecurity Unit ◄  fóra viry.cz.