Alternate Data Stream C++
 

 

Vytvorenie ADS (AlternateData Stream) v C++.

Pridávam sem peknú metódu vytvorenie a zavedenie ADS do systému.
Je to podobné, ako vytvorenie súboru, s tým, že ako cestu k súboru zavádzame :ads

Video:

 

-----------------------------------------------------------------

Celá funkcia je zakonpovaná do headeru WinAPI.h WinAPI.hVolanie z main:


#include "Convert.h" //hhttps://www.netbot.sk/sk/14-blog-headers/84-convert-h 
#include "WinApi.h" //hhttps://www.netbot.sk/sk/14-blog-headers/31-winapi 
int _cdecl main (void) { ::Diall_WinApi::WinApi::GetInstance()->SystemIntegrity(::Diall_WinApi::Privilege::ENABLE);
::Diall_WinApi::WinApi::GetInstance()->CreateFileW("c:\\diallix1.txt","HELLO FILE", 10); ::Diall_WinApi::WinApi::GetInstance()->CreateFileW("c:\\diallix1.txt:MALWARE", "HELLO ADS", 10);
return 0; }