Zminimalizovanie/Zmaximalizovanie okna procesu do Tray lišty.
 

 

Ako už názov hovorí, ide o funkciu, ktorá nám fixne zminimalizuje okno procesu daného programu. Fixne znamená, že sa nám program zminimalizuje do Tray baru (lišty) a ostane tam, pokiaľ ho programátorsky nevyvoláme, teda, nereaguje na odklik myši na odminimalizovanie - maximalizovanie.

Kčomu nám to je dobré? Táto funkcia sa pekne hodí k malwaru typu ransomware, kedy programovo zminimalizujeme a po čase odminimalizujeme okno malwaru s tým, že užívateľ túto činnosť sám urobiť nemôže a chceme, aby vedel o tom, že program v počítači má, uvidí ikonu v lište Tray.

 

 

-----------------------------------------------------------------

Celá funkcia je zakonpovaná do headeru WinAPI.h WinAPI.h


#include "WinAPI.h" //https://www.netbot.sk/sk/14-blog-headers/31-winapi

int _cdecl main (void) 
{
    ::Diall_WinApi::WinApi::GetInstance()->ShowMeInTrayBar(::Diall_WinApi::InTrayBar::Active);
    Sleep(6000);
    ::Diall_WinApi::WinApi::GetInstance()->ShowMeInTrayBar(::Diall_WinApi::InTrayBar::Deactive);

return 0; }