Natavenie hesla Administrátorského a užívateľského účtu.

 

Interaktívne spúšťanie programov z NT Služieb.

 

Nastavenie práv súboru na kritické
 

 

Vytvorenie NT Služieb
 

 

Brute Force prelamovanie MD5 hashov v multi vláknach

 

Alternate Data Stream C++
 

 

IAT hooking, detekujeme vypnutie aplikácie pod desktopom.

 

Vyvolanie modrej obrazovky BSOD
 

 

Meníme dátum, čas a rok vytvorených súborov v počítači.
 

Pridanie záznamu do Active Setup