Blokujeme UAC (User Account Control).

 

Zobrazujeme názvy všetkých aktívnych okien vo Windowse.

 

Píšeme kernel Driver - mažeme súbory. 

 

Píšeme červa (WORM)

 

V tomto článku si priblížime fungovanie Clipboardu a zameriame sa na skopýrované alebo vystrihnuté dáta, ktoré si odchytíme.  

Úvod do Alternate Data Stream (ADS)

 

Dnes si priblížime fungovanie a spôsoby zavádzania obsahu infikovaných knižníc do bežiacích procesov, aneb metódy zavádzania modulov - Inline Hooking Dll. 

Encryptovanie obsahu súborov pomocou file infectoru .

 

V tomto príklade ukážem - popíšem spôsob fungovania modulu malwaru, a to keylogger.

Pri príklade využijem možnosti HOOKING, konkrétne funkcie spätného volania CallBack.

 

Pokračovaním článku Inline Hook DLL si dnes priblížime metódu hookingu kódu prostredníctvom Import Acces Table .