Meno: Bc. Patrik Slučiak  
    Prezývka: Diallix, Di@llix
    Dátum narodenia: 2.2 1991
    Status :

Študent fakulty FEI VŠB-TUO (1. ročník Mgr.)
<prerušené>

    Pracovné Zaradenie:  Programátor, IT-špecialista bezpečnostných
hrozieb, IT-vývojár, Malware Research
    Autor: https://diallix.net
https://netbot.sk
https://mbrprotector.com
    Zamestnávateľ: <none>

  

 

 

 

 

 

 

 

Som veľmi všestranná osoba a som toho názoru, že človek by sa nemal uspokojiť s tým čo vie alebo má, pretože sa dá vždy postúpiť o level vyššie :]]


Som nízko-úrovňový a vysoko-úrovňový programátor.

Ako nízko-úrovňový programátor sa zameriavam na vývoj projektov a knižníc HAL (Hardware Abstract Layer) pre mikrokontroléry MCU na najnižšej vrstve. Projekty tochto typu sú uverejnené v sekcií >>MCU Projects<< alebo >>MCU<<. Z tochto hľadiska aktívne pracujem s MCU rady PIC 24FJ. Ako nízko-úrovňový jazyk používam variantu C podporovanú kompilátorom C30 spolu s IDE MPLAB.

V budúcej dobe budem nízko-úrovňové programovanie využívať pri vývoji a tvorbe ovladačov / driverov pod OS jadra Windows NT


Ako vysoko-úrovňový programátor som aktívny v niekoľkých smeroch.
Prvý smer je IT-Bezpečnosť. Neaký ten rok pracujem na testingu malware. Píšem vlastné utility pre opravu či odstránenie chýb systému pod platformou NT. Zameriavam sa na simuling a prelamovanie bezpečnosti a tým testujem bezpečnosť prístupu k samotnému NT. Simuling spočíva v navodení situácie po zásahu malware, kedy sa testujú praktiky utilit ako napríklad utilia ComboFix.
Pre vlastné potreby píšem vlastné vzorkovacie malware a následne utility, ktoré dokážu potencionálne chyby opravovať.
Časť z napísaných utilit sú uverejnené v sekcií >>Projekty<<.

S týmto smerom bezpečnosti je úzko spätý ďalší smer, ktorému sa venujem, a to jadro systému NT. Píšem utility a nástroje (systémové aplikácie) pre opravu systému. Vyhodnocujem systém ako taký a hľadám bezpečnostné možnosti, ktorými by sa dal systém nadkopnúť a hľadám efektívnu obranu.
Aplikácie píšem prostredníctvm WinAPI a jadra KERNEL.

V súčasnej dobe sa zameriavam na princíp bezpečnosti útokov inteligentného malware - tvorba a testing Zombie-sieti, nasadenie a bezpečnostné riešenia proti nim.

Tretím smerom je vývoj. Ako vývojár pracujem na softwaru, napríklad riadiaci software pre diaľkový terminál, riadiaci software pre riadenie RGB efektov a podobne. Software tochto typu budú uverejnené v sekcií projektov pre >>MCU<<.

Ďalším vývojom aplikácií sú moduly pre prístup k databázovej vrstve, XML dátového zdroja, Webové služby, databázové projekty - Webové aplikácie v prostredí ASP.net.

Na fóre viry.cz som členom a zakladateľom CyberSecurity Unit, kde ďalej pôsobím ako bezpečnostná autorita fóra viry.cz, certifikát: Certificate

Spolupracoval som s AV Avira, kam som posielal moje testy a komentáre k malwaru. V súčastnosti ma môžete stretnúť na týchto fórach:

           http://viry.cz  [Rádca]
           http://soom.cz
           http://forum.zive.cz
           http://warforum.cz 
           http://svetelektro.com
           http://pc-help.cz  [Security Team]


Aktívne ovládam lúštenie logov: Combofix, HijackThis, RSIT, MBAM, Gmer, RootkitUnhooker, UPM, FRST, OTMoveIt.


Scripty v ktorých som už neakú tu utilitu napísal: MS-Dos (cmd), VB-Script.

 


Zhrnutie

 Ovládam:

Lang: pure C, C/C++, C#, ASP-net, Python, CMD, Object PHP, Bash, SQL: PL-Sql, T-Sql,
        MySql, HTML, CSS

IDE: MPLAB, Visual Studio 2010-2013, CodeBlocks, Eclipse, MS-SQL Studio, SQL Server 2008 R2
        Developer, SqlDeveloper, Datamodeler

 

Dokomentačný software: DoxyGen, LateX

 

Implementácia projektov pod: Windows NT, Linux Debian

 

Na fakulte VŠB-Tuo som bol aktívny ako:

     *Tutor v doučovaní: databázové systémy, objektové jazyky, LAIT (derivácie)

    * Administrátor/Správca: študenské fórum VŠB

    * Člen pre predmety bezpečnosti fakulty FEI & výskumu

 

Voľný čas

Aby sa všetko netočilo len okolo jednotiek a nul, môžem priblížiť niečo z mála zo svojho voľného času.

Milujem spanie, cestovanie, prírodu.
Na čítanie kníh moc času nemám, ale má tam svoje miesto Odborná literátura, Psychologická literatúra.
Hudba, ktorú preferujem je Trance - Infite, E. Hewitt, S.O´Shine, Owsey R., Dash Berlin,  Christina Novelli, Gareth Emery, Armin van Buuren
Iné Kafe, Sum 41, M. Garrix

Filmový žáner, horory.

Obľúbené športy: Tandem, Bungee-Jump, Down-Hill.Zrejmé, všetko podstatné, čo ma napadlo :]]. Ešte raz Vám prajem veľa štastia a ešte viac získaných vedomostí a informácií zo stránky.