Obal knihy BotNet 1

Obsah tejto publikácie vznikol ako doplnkový materiál pre priblíženie fungovania problematiky, princípov sieťových štruktúr a podštruktúr, spolu so zavedením ich infikovaných koncových bodov. Učebný materiál je určený aj pre akreditované predmety a môžu z neho čerpať priaznivci podobných kurzov či spriaznených disciplín. Predložený učebný text vznikol na základe dlhoročných skúseností z oblasti IT bezpečnosti, konkrétne z rozsiahlych znalostí Operačného Systému platformy Microsoft Windows, praktických testov a návrhov malwaru, testov bezpečnostných utilít alebo tvorením pomocných nástrojov pre opravu, obnovu a podobne. Text bol ďalej zakonponovaný do odvetví ako hacking, cracking, bezpečnostné prieniky a obrany proti nim pre platformy spomínaného Operačného Systému. Obsahom materiálov je ozrejmiť základné fungovanie BotNetov, popísať metódy a možnosti aktivity vírusov, popísať metodiku komunikácie, ale aj vytknúť výhody a nevýhody jednotlivých postupov komunikácie koncových BootNet bodov, popísať spôsoby „zavádzania sa do systému“, ktorými disponujú malware, možnosti devastácie systému, popis bugov a ich využitie malwarom. Pokračovaním tejto publikácie bude kniha „BotNets 2“, ktorej obsah má dopodrobna v jednotlivých blokov konkrétnych kódov priblížiť metodiky fungovania vírusov, spôsoby krytia v systéme, vykonávanie útokov, ako aj spôsoby obrany voči antivírusovým a antispywarovým programom.

 

Kniha ešte nebola vydaná. Po vydaní budete ihneď informovaní.


Obsah knihy je k dispozícii tu:

 Obsah