Obsah tochto webu vznikol a je ako súčasť dcérskeho projektu Diallix.net | Diallix Software (C).
Projekt bol posunutý na úroveň samostatného projektu zameraného na Hacking, ktorého súčasťou sú projekty, návody a recenzie z tejto oblasti.

Niektoré projekty sú uverejnené verejne, iné sú ako súčasťou projektu Cyber Security Unit (pre jeho členov).

Domény

K tejto stránke, ako projektového celku, sa viažu ďalej domény:

                      http://www.botnets.sk
                      http://www.botnets.cz
                      http://www.botnets.eu
                      http://www.malwares.sk
                      http://www.malwares.cz
                      http://www.malwares.info
                      http://www.rootkit.sk
                      http://www.viruses.sk
                      http://www.viruses.cz
Pokiaľ budete s obsahom webu, a tým mojou prácou spokojní, prosím, navštívte sekciu >>Podpora<<