V tomto článku si priblížime fungovanie Clipboardu a zameriame sa na skopýrované alebo vystrihnuté dáta, ktoré si odchytíme.  

 ClipBoard alebo buffer je alokované miesto v operačne pamäti, ktoré sa rozdeľuje na dátové a súborové. Do dátového sa presunú vystrihnuté/skopýrované dáta v podobe textu - hesla, názvy, obsahy dokomentov,...
Do súborového buffra sa prekopýrujú dáta v podobe súborov, obsah prekopýrovaných/vystrihnutých obrázkov, a podobne.

Pre nás zaújímavejší dátový buffer je práve ten, ktorý obsahuje skopýrované alebo vystrihnuté dáta v podobe hesiel. Tieto dáta budeme odchytávať.


Algoritmus:

 
    -1-Nastav premennu (temp) na unikátny token.
    -2-Otvor ClipBoard.
    -3-Ulož dáta z ClipBoardu do premennej (data).
    -4-Nastav zámok Lock na premennú (data).
    -5-Porovnaj aktuálne získané dáta v premennej (data) s premennou (temp).
    -6-Ak sa obsah premenných nezhoduje, vypíš dáda na konzolu a ulož do (temp).
    -7-Ak sa dáta zhodujú tak preruš interáciu a chod odznova.


Celný kód aj s ukážkou je k dispozícii na:

 

 


Zdrojové kódy sú k dispozícií pre členov  CyberSecurity Unit ◄  fóra viry.cz.