S pojmom BotNets sa môžeme stretnúť od „raňajšieho“ veku existencie samotných počítačov. Ruka v ruke sa so systémami ako s univerzálnou možnosťou spracovávať univerzálne dáta stretávame aj s programami, ktoré sa vymykajú zásade dôveryhodných programov a spadajú do kategórie nedôveryhodných. Tie nazývame malware (BotNety nevynímajúc). V minulosti bol pod pojmom BotNet klasifikovaný spôsob možnosti multiútoku na cielený objekt, a to prostredníctvom DDOS útoku. O tomto útoku si povieme a metodiky popíšeme neskôr. V súčastnosti je však opak pravdou a tento dojem minulosti už dávno neplatí. BotNety sú množina koncových bodov, nazývaných aj ako bot klienti (clients) či pojmom slave clients, ktorá komunikuje s materským bodom (master client). Spôsobov komunikácie medzi materským súborom a slave clients je mnoho a závisí od nich efektivita samotných BotNets. Tieto spôsoby si popíšeme neskôr. Ak sme si zaviedli pojem BotNets ako množinu koncových bodov, ktoré medzi sebou komunikujú, môžeme brať za BotNet len jeden koncový bod, ktorý komunikuje s master client ako samostatná jednotka, nakoľko pojem „sieť“ predstavuje množinu aktívnych prvkov. Pri akýchsi zhodách/nezhodách programátorov si musíme uvedomiť, čo je to pojem množiny koncových bodov. BotNety sú množina objektov, ktoré nám reprezentujú výpočtovú silu a možnosť sa v reálnom čase pripojiť, byť aktívnym a „unikátnym“. Byť unikátnym v reálnom čase, a to v možnosti prístupu, prostredníctvom IP adresy. V neskoršej kapitole si povieme o možnosti pripájania sa za NAT a isto mnohí z vás tušia isté problémy. Ale, čo takto využiť FTP/HTTP protokol? Ak nám množina koncových bodov predstavuje výpočtovú silu (napr. pri prelamovaní hesiel), čo nám bráni si vytvoriť dva koncové body, na ktorých rozbehneme 8 virtuálnych počítačov? A čo v prípade, ak 10000 koncových bodov zameníme za pripojenie na super počítač?