Hľadáme nové posily do nášej Cyber Security UNIT jednotky. Viac informácií o tom, čo to obnáša a ako sa pripojiť nájdete tu:

 

Na fóre sme oficiálne založili Kybernetickú Jednotku (CyberSecurity Unit) fóra viry.cz


O ČO VLASTNE IDE?
Cyber Security Unit je skupina založená z členov, ktorí sa hlbšie zaoberajú o IT- Security, obrany a útoku. Chceme na fórum prilákať nových priaznivcov, ktorí by mali záujem hlbšie pochopiť zmysel malwaru, písanie malwaru, praktiky Hackingu, písanie programov na obranu pro ti nim, testovania malwaru, písanie odborných článkov,...
Záujemcovia budú mať hlboké znalosti z fungovania malwaru a tým budú adekvátne riešiť problémy pri infekcii, čo je len akési percento toho, čo budú schopní robiť. Pripravili sme zdrojové kódy homemade malwaru, Hackerské kung-fu, undocoment funkcie Win.Api´s, NT.Api´s, registre, zdrojové kódy bezpečnostných programov.


PRE KOHO JE CYBERSECURITY UNIT URČENÁ?
Cyber Security Unit je určená pre Rádcov tohto fóra (forum.viry.cz). Chceme, aby CyberSecurity Unit bola tvorená hlavne programátormi.
Prijatý však nemôže byť každý.
Je nutné získať Bezpečnostnú Previerku.


Čo je to Bezpečnostná Previerka (BP):
  Bezpečnostnou previerkou sa zisťuje, či navrhovaná osoba spĺňa predpoklady pre prácu s utajovaným materiálom
     a obsahom. Z hľadiska bezpečnosti práce s utajovaným materiálom a predídeniu zneužitia čí poskytnutia materiálu
     tretím osobám je Bezpečnostná Previerka nevyhnutná. Utajovaným materiálom sa na tomto fóre myslí materiál
     pozostávajúci zo zdrojových kódov malwaru, funkcií malwaru, Hackarkých praktík a obsahu podobnému.
  Bezpečnostnú previerku udeľujú/odoberajú bezpečnostné autority fóra viry.cz na dobu v trvaní jedného roka, pričom
     po uplynutí doby schválenia BP je nutné o BP požiadať znovu.


Podmienky pre udelenie Bezpečnostnej Previerky:
  Nutné byť v roli aktivného Rádcu minimálne pol roka.
  Popri radeniu sa zaujímať o IT bezpečnosť.
  Programovať najlepšie v C/C++/C# vlastné nástroje/aplikácie, tvoriť programy/scripty na odvírovanie systému.
  Mať základnú znalosť v oblasti Win. Api a NT. Api .
  Napísať minimálne jeden odborný článok o praktikách z oblasti IT Security/Hackingu a doložiť text zdrojovými kódmi
     (funkciami) v C/C++/C# (kódy je nutné obhájiť aby bolo zrejmé, že záujemca má znalosť o tom čo programuje).
  Napísať minimálne dve ukážky programov z oblasti Security/Hacking (zdrojové kódy je nutné obhájiť).CERTiFIKÁT
Každému úspešnému členovi vystavíme certifikát.
Obhajoba zdrojových kódov bude prebiehať buď online formou alebo prostredníctvom Skype.

 

 

 Malware Projekty Cyber Security Unit

 

 Zdrojové kódy Utilit Cyber Security Unit


Viac informácii nájdete tu: https://forum.viry.cz/viewtopic.php?f=7&t=155691