Havrhneme si progressbar zakomponovaný do projektu konzolovej aplikácii.
 


Určite sa každý programátor ocitol v situácií, kedy v projektu konzolovej plikácie potreboval monitorovať priebeh programu progressbarom. Avšak narozdiel od projektu typu Win.Form, kde sa progressbar dá vložiť cez ToolBox, v konzolovej aplikácii je nutné si progressbar naprogramovať ručne.

Progressbar ako taký beží vo vlastnom vlákne, ktoré je namapované na vlákno v ktorom sa časť programu, napríklad (kopýrovanie, mazanie, premiestňovanie), vykonáva.
Podobný kód v konzolovej aplikácii by bolo náročné napísať a bol by zložitý.
Preto som sa rozhodol, že navrhnem iný, jednoduhší spôsob.


Viac vo videu:
                                  
 

 

Progressbar source